logo
logo

Projekt

Forberedelsesskolen

Ny tilbygning Forberedelsesskolen i Randers. En udtjent ejendom blev revet ned, og den 1000m² nye bygning i 4 etager forskønner nu hjørnet af Hobrovej og Reiersensvej i Randers.

Von Hatten

Renovering af spillestedet ”Von Hatten” er gået i gang.For Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers, er vi nu gået i gang med renovering af denne fredede og ikoniske ejendom i Randers.  

Marienlund

To bygninger med fælles adgangsveje som tilsammen huser 12 ejerboliger beliggende i Tøjhushavekvarteret, Randers. Byggeriet har opnået en DGNB-certificering i guld for bæredygtigt byggeri.

Den ideelle daginstition

Integreret daginstitution indeholdende dagpleje-, vuggestue- og børnehave samt specialgruppefaciliteter. Byggeriet gennemføres som 0-energihus.

Multihal / Randers Statsskole

Projektet består af en ny multihal ved gymnasiet Randers Statsskole. Projektet indeholder en ny hal som er forberedt til flere forskellige sportsaktiviteter, klatrevæg, fitness, scene og sminkerum, omklædning og baderum og cafeterie.

Sct. Peders Hus

Sognehus opført ved Sct. Peders Kirke i Randers tegnet af Cubo og VMB Arkitekter. Indviet i 2020.

Hornbæk Sognegård

Sognegård til Hornbæk sogn

Odeahus

Nyt infill-projekt på Mariagervej og Reberbanevej i Randers hvor bygherre har erstattet 2 udtjente bygninger med 2 nye flotte ejendomme tegnet af Arkitema.

GenBruget

Ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering, planlægning og gennemførelse af 52 almene boliger samt fælleshus. Der er tale om familieboliger i både én og 2 etager og er fordelt som rækkehuse i 8 klynger. 

Almene boliger Jyllandsgade Randers

Ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering, planlægning og gennemførelse af renovering af Lejerbo afdeling 13, Jyllandsgade i Randers bestående af 90 almene boliger.

AB Andelsbo / Bjellerupparken

Ingeniørrådgivning i forbindelse med projektering, planlægning og gennemførelse af renovering af AB Andelsbo, afd. 6, ”Bjellerupparken” bestående af 214 almene boliger

Skovparken, Risskov

59 eksklusive lavenergiboliger ved Risskov i Aarhus. Projektering af alle ingeniørydelser inkl. byggemodning samt opfølgning og tilsyn i udførelsesperioden.

Christineberg

Privat boligprojekt med 11 boliger, fælleshus, tagterrasser, P-kælder og et imponerende haveanlæg.

Tilbygning til Troldhede Kirke

Tilbygning på ca.110m² til kirke samt renovering af eksisterende med nye installationer. 

Dermapharm / Udvidelse

Projektet omfatter tilbygning af 7000m2 højlager, læsseramper og kontorfaciliteter. Byggeriet er udført i totalentreprise og VOGNSEN har været bygherrerådgiver samt projekterende på dele af bygningen.

DS Flexhal

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører har lavet anlægsprojekt indeholdende afvanding, veje, belægninger og kloak af det i alt ca. 280.000² store grundareal.

Universitetshospitalet Risskov

Restaurering af tagkonstruktionen på den fredede del af Universitetshospitalet i Risskov.

Tilbygning til Randers Lilleskole

Projektering af vvs, ventilation, kloak, konstruktioner, fagtilsyn, dialog med brugere i hele processen i forbindelse med opførelse af ny skolebygning indeholdende sal, klasselokaler, faglokaler, musiklokale og stor tagterrasse.  

Tradium

Projektet omfatter etablering af en ny værkstedsbygning inkl. tilhørende faciliteter samt ombygning af eksisterende to-etagers længebygning