logo
logo

Ydelser

Ydelser

Bygherrerådgivning

Vi har mere end 30 års erfaring med bygherrerådgivning inden for total-, hoved- og fagentrepriser, samt med alle byggeriets faser fra idéfasen til aflevering.

Hos VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S rådgiver og vejleder vi både private, almene og offentlige bygherrer fra start til slut og sikrer at byggeprojektet følges helt og sikkert til dørs.

Byggeriets kvalitet er vores fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse, og at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført.

Energi og indeklima

I en meget stor del af det ældre danske byggeri, er der behov for forbedring af indeklimaet og reducering af energiforbruget. Det kan være vha. efterisolering, mekanisk ventilation, radonsikring, solafskærmning m.m.

Et moderne byggeri er derimod udstyret med de nyeste tekniske løsninger, som skal sikre minimale driftsomkostninger og et godt indeklima.

Hvad enten du skal bygge nyt, bygge til eller renovere er vi klar med vejledning og rådgivning om hvordan du sikrer dit byggeri et minimalt energiforbrug, et godt indeklima eller implementerer bæredygtige og klimavenlige tiltag som solceller, solvarme, jordvarme m.v.

Vi sikrer at dit byggeri overholder bygningsreglementets krav til energi og indeklima ved udarbejdelse af indeklimasimuleringer, energirammeberegninger og varmetabsrammer.

Installationer

Vi har bred erfaring med projektering af installationer i en bred vifte af projekter. Vi har udført mange renoveringsprojekter med udskiftning af installationer og etablering af ventilationsanlæg og vi har naturligvis også stor erfaring med installationer i nybyggerier. Vi udfører projekter med varmeinstallationer, vand og afløb med fokus på bygbarhed, driftsomkostninger og energiforbrug. Vi udfører desuden energirammeberegninger og varmetabsberegninger.

Bærende konstruktioner

Hos Vognsen Rådgivende Ingeniører A/S har vi over 30 års erfaring med rådgivning inden for bærende konstruktioner.

Vi varetager store og små opgaver, lige fra ombygning af en villa til logistikcentre på flere hundrede tusinde kvadratmeter, skolebygninger, etageejendomme, erhvervsejendomme m.v.

Vi er certificerede til konstruktionsklasse 2, men kan også tilbyde projektering af opgaver i konstruktionsklasse 3 og 4 med hjælp fra vores samarbejdspartnere.

Moderne byggeri er komplekst, og de bærende konstruktioner skal nøje tilpasses arkitekturen, energiforbruget, brandkrav m.m. Vi stræber efter at levere helstøbte og kompromisløse løsninger, som er bygbare, og hvor der er tænkt over detaljen.

Vores konstruktionsteam er sammensat af dygtige og engagerende ingeniører og konstruktører, der brænder for at finde de optimale løsninger til gavn for kunden, entreprenøren og miljøet.

Med en byggebranche i konstant forandring er det nødvendigt, at vi altid er ”up to date" med den nyeste viden. Det sikrer vi gennem tværfaglig sparring med de øvrige faggrupper, efteruddannelse og vidensdeling medarbejdere imellem.

Vi anvender den nyeste teknologi til 2D og 3D projektering, og har udviklet en standardiseret dokument- og tegningspalet. Et værktøj der understøtter, at vores medarbejdere arbejder i samme retning, og samtidig sikrer at vi altid leverer projekter i høj kvalitet.

Brandrådgivning

Brandteknisk rådgivning fylder mere og mere i dansk byggeri, og vi er klar til at vejlede og rådgive herom. Vi er certificeret til brandklasse 2, men kan også tilbyde projektering af opgaver i brandklasse 3 med hjælp fra vores samarbejdspartnere.

Hos VOGNSEN Rådgivende Ingeniører er vores brandtekniske rådgivere specialister i at rådgive om brandsikring af byggeri. Vi har en pragmatisk tilgang til opgaverne, og vil gerne være med tidligt i byggeprocessen, så vi kan være med til med at styre projektet smidigt gennem de brandtekniske regler.

Anlæg

Vi projekterer og rådgiver inden for alle størrelser af private og kommunale byggemodninger, vejprojekter, jord-, kloak- og belægningsprojekter, LAR-anlæg, kloakseparering og klimatilpasning.

Bygningssyn

For Byggeskadefonden laver vi 1- og 5 års eftersyn, og vi tilbyder bygningssyn og udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner for alle typer byggeri. Dette er et godt værktøj for den der ønsker at have overblik over sin ejendoms tilstand, og vil planlægge vedligeholdelsesarbejder frem i tiden.

Vedligeholdelsestilstanden er en afgørende faktor i ethvert bygningssyn, og den omfatter vinduer, tag, faldstammer og varmeanlæg mm. Ud fra resultaterne udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som giver overblik for en periode på 5, 10, 25 eller 50 år. Således kan vedligeholdelsesarbejder planlægges og iværksættes, så de udtjente bygningsdele bliver udskiftet eller renoveret i tide.

Endvidere fungerer vi som bygningssagkyndige (syn- og skønsmænd) for Retten.

IKT/BIM - Det Digitale Byggeri

Hos VOGNSEN arbejder vi med IKT/BIM på kundetilpasset niveau. Med moderne modelleringsværktøjer, kan vi leve op til IKT-bekendtgørelsen. Vi bestræber os på, gennem dialog med vores kunder, at finde et passende IKT-niveau, hvor kunden får mest værdi ud af modeller og tegninger.

Ved at effektivisere IKT-aftalerne opnås en lang række fordele. Det gælder den interne og eksterne projektkommunikation, alle aspekter af projektstyringen og den løbende automatiske kvalitetssikring under hele projektforløbet. Og ikke mindst sikrer vi en høj bygbarhed.­

Bæredygtighed

I vores projektering og rådgivning har vi fokus på bæredygtighed som inkluderer sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter, og vi har erfaring med DGNB og den frivillig bæredygtighedsklasse. Vi kan tilbyde livscyklusanalyser LCA og beregning af bygningers levetidsomkostninger LCC.

Hos VOGNSEN Rådgivende Ingeniører arbejder ud fra en målsætning om, at vi skal reducere både driftsudgifter og miljøpåvirkninger. Vi arbejder målrettet med minimering af energiforbruget i projekteringen. Det gælder både inden for bygningsudformning, opvarmning og ventilation.