logo
logo

Bæredygtighed

Bæredygtighed

I vores projektering og rådgivning har vi fokus på bæredygtighed som inkluderer sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter, og vi har erfaring med DGNB og den frivillig bæredygtighedsklasse. Vi kan tilbyde livscyklusanalyser LCA og beregning af bygningers levetidsomkostninger LCC.

Hos VOGNSEN Rådgivende Ingeniører arbejder ud fra en målsætning om, at vi skal reducere både driftsudgifter og miljøpåvirkninger. Vi arbejder målrettet med minimering af energiforbruget i projekteringen. Det gælder både inden for bygningsudformning, opvarmning og ventilation.