logo
logo

Bygningssyn

Bygningssyn

For Byggeskadefonden laver vi 1- og 5 års eftersyn, og vi tilbyder bygningssyn og udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner for alle typer byggeri. Dette er et godt værktøj for den der ønsker at have overblik over sin ejendoms tilstand, og vil planlægge vedligeholdelsesarbejder frem i tiden.

Vedligeholdelsestilstanden er en afgørende faktor i ethvert bygningssyn, og den omfatter vinduer, tag, faldstammer og varmeanlæg mm. Ud fra resultaterne udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som giver overblik for en periode på 5, 10, 25 eller 50 år. Således kan vedligeholdelsesarbejder planlægges og iværksættes, så de udtjente bygningsdele bliver udskiftet eller renoveret i tide.

Endvidere fungerer vi som bygningssagkyndige (syn- og skønsmænd) for Retten.